Тази публикация е проект на Училище по българска култура в Сладка вода.

Текстът е подходящ за всеки, който се интересува от древната българска история.

Основните теми следват хронологията на събитията. Текстът е придружен с подробни разяснения, които за улеснение на читателите са изведени в „Бележки”.

В „Статии“ са описани съпътстващи събития и детайли, свързани с историческото развитие и културата на българите.

Коментарите са отделени, тъй като изразяват лично мнение и оценки.

Авторите са положили максимални усилия да бъдат обективни при описването на събитията. Част от представените хипотези могат да предизвикат реакции.

Картите, изображенията и текстовете в този образователен продукт могат да бъдат ползвани, копирани и разпространявани със съгласието на авторите.

Автори – Койно Койнов, Марина Георгиева, Марин Костов, Бранимир Петров.
Графични изображения и карти – Бояна Койнова.
Уеб дизайн – Симеон Бояджиев.
Ръководител на проекта – Койно Койнов.